Egvad SvømmeKlub

 

 

 

 

 

 

 

 

I henhold til vedtægterne, indkalder Egvad SvømmeKlub til ordinær generalforsamling

onsdag d. 25 marts kl. 20,00 i klubbens klub lokale.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretninger fra formand og udvalg.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse samt suppleanter.

6. Valg af revisionsfirma.

7. Eventuelt

 

Alle forslag skal være modtaget senest 8 dage før på mail:

egvadsvoemmeklubdk@egvadsvoemmeklub.dk

 

Sæsonen 2014-2015

 

Vi svømmer i ugerne:

2014:

uge 34-41 (ferie uge 42) uge 43-48

2015:

uge 2-6 (ferie uge 7) uge 8-13 (påske ferie uge 14-15) uge 16-18

 

 

 

 

 

 

Vi gør opmærksom på at man frem over tilmelder og betaler for et helt år.

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser frem til en god sæson